Cennik

Wysokość opłaty miesięcznej jest ustalana z Klientem w drodze negocjacji. Wszystkie ceny są ustalane indywidualnie dla każdego klienta. Cena za obsługę księgową zależy od formy prawnej zleceniodawcy, ilości dokumentów księgowych i stopnia skomplikowania prowadzonej działalności, zakresu powierzonych czynności, liczby pracowników, rodzaju prowadzonej księgowości.

Podane ceny są cenami netto.

 • Do 30 dokumentów miesięcznie – 370 zł / miesiąc
 • Do 50 dokumentów miesięcznie – 450 zł / miesiąc
 • Do 100 dokumentów miesięcznie – 650 zł / miesiąc
 • Powyżej 100 dokumentów miesięcznie – cena negocjowalna
 • Do 30 dokumentów miesięcznie – 240 zł / miesiąc
 • Do 50 dokumentów miesięcznie – 300 zł /miesiąc
 • Do 100 dokumentów miesięcznie – 450 zł / miesiąc
 • Powyżej 100 dokumentów miesięcznie – cena negocjowalna
 • Do 30 dokumentów miesięcznie – 800 zł / miesiąc
 • Do 50 dokumentów miesięcznie – 1.000 zł / miesiąc
 • Do 100 dokumentów miesięcznie – 1.500 zł / miesiąc
 • Powyżej 100 dokumentów miesięcznie – cena negocjowalna
 • Cena od 35 zł od osoby
 • Cena od 35 zł od osoby
 • PIT-28 – 100 zł
 • PIT-36, PIT-37 – 100 zł
 • Za każdą umowę zlecenie lub umowę o dzieło – 30 zł
 • Przesyłanie elektroniczne dokumentacji dla ZUS – 30 zł
 • Za czynności dodatkowe nieujęte w umowie – od 100 zł
 • Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów – 200 zł
 • Sprawdzenie pod względem formalnym dostarczonych ksiąg – 200 zł za każdą rozpoczętą roboczo godzinę
 • Korekty dokumentacji ZUS – 5 zł za każdą stronę
 • Konsultacje z zakresu prowadzenia działalności i inne – 200 zł za każdą rozpoczętą roboczo godzinę