O nas

Świadczymy usługi związane m.in. z obsługą finansowo-księgowa i kadrowo-płacową oraz doradztwo w zakresie podatków, finansów, rachunkowości, spraw kadrowych i ubezpieczeń społecznych. Naszymi klientami są zarówno podmioty gospodarcze prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów jak również podmioty prowadzące pełną księgowość a także osoby fizyczne. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego oraz ukończone studia magisterskie z zakresu rachunkowości są podstawą do prowadzenia fachowej obsługi podmiotów gospodarczych.

Biuro Rachunkowe Agnieszka Łukaszewska prowadzone jest na podstawie Certyfikatu Księgowego wydanego przez Ministra Finansów nr 34918/2009, spełnia wymogi kwalifikacyjne określone dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe na podstawie art. 81 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591).

Nasza działalność objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania usług księgowych (Rozp. Ministra Finansów z dnia 05.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, Dz.U. Nr 217 poz.2130). Zgodnie z przepisami ponosimy wszelką odpowiedzialność przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za prawidłowość prowadzonych przez nas ksiąg i rozliczeń. W ramach udzielonego pełnomocnictwa w zakres usług wchodzi również reprezentowanie Klienta w powyższych instytucjach.

Powierzenie nam obsługi księgowej oraz płacowo-kadrowej przynosi wymierne efekty, gdyż pozwala naszym Klientom znacząco obniżyć koszty i skoncentrować się na podstawowej działalności firmy. Pracujemy na najnowszych i aktualizowanych na bieżąco programach komputerowych, zarówno finansowo-księgowych jak i kadrowo-płacowych.

Każdy nowy Klient jest dla nas wyzwaniem, dlatego o ewentualnej współpracy najlepiej porozmawiać indywidualnie. Zadzwoń lub prześlij pytanie o współpracę mailem. Zaproponujemy spotkanie, będące formą bezpłatnych konsultacji.

Zapraszamy do współpracy,

Agnieszka Łukaszewska
P. Agnieszka Łukaszewska Właściciel
Agnieszka Łukaszewska, właściciel